Militaire Antwerpse watersportvereniging Brabo

  

   

© 2000-2017

 

 Belangrijk !

 
 
De MAW Brabo vzw Yachting gebruikt de terreinen en lokalen te Burcht om schepen op de wal te stallen
hiertoe is deze locatie voorzien van een slipway en lier.
De schepen worden boven gehaald door een vaste ploeg vrijwilligers en enkele inspringende leden wanneer nodig.
Het is de bedoeling dat schippers in overleg en met duidelijke vaste afspraken hun werfzaken regelen met de havenmeester.


De vrijwilligers zijn ook gewoon leden die wat over hebben om de werf draaiend te houden en gaan ervan uit dat de schippers:

 

 • Hun bootwagen in orde hebben gebracht VEILIGHEID blijft de verantwoordelijkheid van de schipper !

 

 • Reglement Bootkarren

   
   Overeenkomstig het werfreglement, dient men aan te brengen:
  Toegewezen nummer bootkar  (lijst hangt in het clublokaal)
      Naam schip
      Max.Gewicht
      Telefoonnummer
   

  Bootkarren die op een of andere manier niet in orde zijn zullen niet meer verplaatst worden!

   

  Bootkarren moeten gesmeerd, voorzien van werkend dissel en neuswiel, en constructief veilig zijn.

  Het is en blijft de schipper zijn verantwoordelijkheid wanneer er iets afbreekt of schade ontstaat door eigen gebreken aan zijn persoonlijk materiaal  of materiaal geleend van andere leden !
   

 • Op tijd arriveren of minsten 2 uur voor de geplande aankomst HW afmelden per telefoon indien men er door heirkracht niet geraakt

 

 • De aanwijzingen van de bovenhalende ploeg opvolgen tijdens het vastmaken ophalen/te water laten.
 • De gebruikte materialen(hoge drukreiniger enz. opruimen en op de juiste plek terug plaatsen na gebruik
 • Wanneer ge iets niet weet vraag het, onwetendheid is geen verontschuldiging...

 

 

 

 Er zijn ook verschillende werk- en bergloodsen en machines die eventueel gebruikt kunnen worden voor werken aan uw schip .

 

 

 

 

Procedure “BTS” (Procedure Bovenhalen/Te water laten/Stallen)

 

Neem contact op met de werf    Gunther Reyns  werfmeester@mawbrabo.be   

 

of met de hulphavenmeester Ronny Roelands 0495 769 211

 
 
· Vul het formulier “Bovenhalen/Tewaterlaten/Stallen” in te verkrijgen in het clubhuis.
.Vul de geplande datum in naast de naam van uw schip op het aankondigingenbord in het clubhuis.

· Maak uw bootwagen technisch in orde,(smeren, neuswiel, touwen, veilige staat... bij twijfel, contacteer de werfploeg.

· Bezorg een bewijs van verzekering aan de werfmeester of adjunct-werfmeesters.
· Na goedkeuring wordt geparafeerd op het aankondigingenbord naast de naam van uw boot.
· Maak een mondelinge afspraak met adjunct-havenmeester minstens 2 dagen voor uw “BTS”.
· Geniet van uw vaar/werkseizoen.

 

Vragen kunnen ook  per e-mail naar werfmeester@mawbrabo.be
 

 

BERICHT AAN DE SCHIPPERS i.v.m. WERFBIJDRAGE € 25

 
 
Elke schipper die zijn werfbijdrage van € 25 heeft betaald, kan deze terugverdienen.
Concreet kan u zich dus melden bij de werfmeester of adjunct-werfmeester indien u bepaalde taken wenst uit te voeren voor de werf.

Voor taken in de cafetaria dient men contact op te nemen met de beheerder, voor het feestcomité met D Vanhoutte.

Er zijn taken naar ieders kunnen en mogelijkheden, aarzel dus niet om contact te nemen. 

 

Voor 2017 is dit de lijst met klussen die voor de club moeten gebeuren, de club ... dat ben jij !

Deze lijst hangt ook uit in het clubgebouw Burcht.
 

 
De Raad van Bestuur.
 

 

AANDACHT !

 

 

Las en slijpwerkzaamheden dienen steeds aangevraagd te worden aan de werfmeester of adjunct werfmeester, en kunnen enkel uitgevoerd worden mits de nodige bescherming van de omgeving .

 

 

----Bij schade aan derden zal u aansprakelijk gesteld worden !---

 

Ruim gebruikte zaken en uw afval zelf op dan kan dit blijven duren !

 

Samen werken, veiligheid en respect, zorgen voor de juiste Clubsfeer.

 

De werf gebeurtenissen in beeld , klik op een foto voor groot beeld en klik opnieuw op de foto om een ander keuze te maken ...

 

Veiligheid !

 

 
BETREFT :  WERFREGLEMENT ART. 4 EN 5.


4- Om veiligheidsredenen en om een eenvoudige controle mogelijk te maken moet bij het verlaten van de onmiddellijke omgeving van het schip de stekker uit het contact genomen worden, zodat het verlengsnoer niet onder spanning blijft staan.
Bij het verlaten van de werf moet tevens de accuschakelaar uitgeschakeld worden en het schip degelijk afgesloten.


5- Er mogen enkel snoeren gebruikt worden, mét aarding, waarvan de geleiders een doormeter hebben van minimaal 3x2.5#, onbeschadigd en waarvan de stekkers en verbindingen behoorlijk geïsoleerd zijn.


In 2016 werden er opmerkingen gemaakt door het 11° Genie betreffende stekkers van onbeheerde boten die in het stopcontact bleven. Nu zijn er weer leden die het werfreglement en de orders van het 11° Genie negeren en die met allerlei redenen hun zin willen doordrijven.
Vergeet niet dat we gasten zijn en dus ook dat wat ons door onze gastheren opgelegd is dienen te respecteren. Vergeet ook niet de voordelen die wij hier gratis dankzij Defensie genieten. De Raad van Bestuur zal alles in het werk stellen dat alle leden van MAW BRABO vzw van deze voordelen kunnen blijven genieten en dat deze door enkele hardliners zouden worden afgeschaft.
Vanaf heden zullen ALLE INBREUKEN tegen het werfreglement aan de Raad van Bestuur gemeld worden. Een schriftelijke vermaning zal aan de pleger overgemaakt worden. Bij een tweede inbreuk zal de Raad van Bestuur overgaan tot artikel 12.9 van het Huishoudelijk Reglement.
 
Voor de Raad van Bestuur
 
 Van Overloop Kamiel
Luitenant ter Zee 1e klasse b.d.
Voorzitter MAW BRABO vzw.
 

 
 

 

MAW Brabo vzw Yachting (De Werf)