Welkom bij MAW Brabo vzw

Voor de meeste (PDF) bestanden hebt u een pdf lezer nodig op de meeste computers reeds aanwezig maar ook gratis te vinden op het internet, zoek even op pdf reader.

 

Bij online formulieren zijn de meeste vakjes verplicht in te vullen verzenden lukt anders niet !
Vul je BTS online formulier in  neem dan eerst een scan of duidelijke foto van het benodigde verzekeringsdocument zodat je het kan bijvoegen.

 

Op sommige mobiele toestellen werkt volgende link beter indien dat zo is sla hem dan even op :

 www.mawbrabo.be/mobile/bts-mobile.htm

 

 

Werfreglement 2018 uittreksel :

 

1- Om een degelijke planning mogelijk te maken dient de intentie tot bovenhalen en stallen van de boten tijdig kenbaar gemaakt te worden aan de werfmeester, uiterlijk op 1 september. ( Naamlijst bord werfmeester) Het speciale aanvraagformulier BTS dient volledig ingevuld, met daaraan gehecht het attest van de verzekeringsmaatschappij waaruit moet blijken dat betrokkene wel degelijk verzekerd is voor allerlei ongevallen en de daaruit voortvloeiende schade aan personen en materiaal te wijten aan de aanwezigheid van zijn schip op de werf, en dit voor de ganse periode. Het formulier wordt aangeboden op de website,en wordt gericht aan de Raad van Bestuur voor goedkeuring betreffende: lidmaatschap, verzekering en botenstop. De verdere afhandeling geschiedt door de werfmeester. Indien de vooropgestelde datum niet kan gehaald worden moet de werfmeester zo spoedig ingelicht worden van de nieuwe datum, uiterlijk een week op voorhand. In ieder geval, zowel voor bovenhalen als te water laten, dient steeds een laatste mondelinge afspraak gemaakt te worden met de werfmeester of zijn plaatsvervanger, dit ter bevestiging. Bij voorkeur worden er door de schippers onderling afspraken gemaakt om met meerdere schepen op eenzelfde datum boven te komen en/of te water te gaan. B.T.S. op zon- en feestdagen worden slechts bij uitzondering aanvaard na goedkeuring door de werfmeester. Uitzonderlijk, in noodsituaties, wanneer er onmiddellijk gevaar bestaat voor schip en/of opvarenden, kan, indien mogelijk, een schip toch bovengehaald worden zonder de noodzakelijke voorbereidende verplichtingen.

Nood breekt wet. De bijzondere voorwaarden en tarieven waaronder het betrokken schip op de werf mag verblijven worden door de RvB bepaald.