Welkom bij MAW Brabo vzw

MAW Brabo vzw. Werf - Yachting

Elke schipper die zijn werfbijdrage van € 25 heeft betaald, kan deze terugverdienen, dus melden bij de werfmeester of adjunct-werfmeester indien u bepaalde taken wenst uit te voeren voor de werf.

Voor taken in de cafetaria dient men contact op te nemen met de beheerder van het clubhuis.

Er zijn taken naar ieders kunnen dus aarzel niet om contact op te nemen de club rekent ook op U !

 

 

Schelderadar : website van VTS-Scheldt, interactieve Westerscheldekaart, scheldeberichten, marifoonkanalen.

 

 

AIS live: website met scheepsverkeer, alle met AIS-transponder uitgeruste schepen zijn hier te volgen via internet.

 

 

Pleziervaart-overheidsite : de website waar u de regels, tarieven en vereisten vindt om veilig en met

    de juiste papieren te varen onder Belgische vlag.

 

 

 

 BRABO-leden op wereldreis!
 

In februari 2015 zeiden Ivan Steenhuyse en An Onraedt ons hoe zij zich aan het voorbereiden waren om van Blankenberge naar Nieuw-Zeeland te varen met hun Wauquiez Centurion 41S.

Hun voorbereidingen en perikelen kunnen jullie volgen op hun website www.vaguebond.be
Veel surf- en reisplezier met onze twee heldhaftige BRABO-leden !

 

De MAW Brabo vzw sectie Yachting gebruikt de terreinen en lokalen te Burcht om schepen op de wal te stallen, hiertoe is deze locatie voorzien van een slipway en lier.
De schepen worden boven gehaald door een vaste ploeg vrijwilligers en enkele inspringende leden wanneer nodig, het is de bedoeling dat schippers in overleg en met duidelijke vaste afspraken hun werfzaken regelen met de werfmeester.

 

De vrijwilligers zijn ook gewoon leden die wat over hebben om de werf draaiend te houden en gaan ervan uit dat de schippers:

 

      Hun bootwagen in orde hebben gebracht , VEILIGHEID blijft de verantwoordelijkheid van de schipper !

      Overeenkomstig het werfreglement, dient men aan te brengen:
 

 • Nummer bootkar  (lijst hangt in het clublokaal) of hier te bekijken
 • Naam schip
 • Naam eigenaar

 • Telefoonnummer eigenaar
   

  Bootkarren die op een of andere manier niet in orde zijn zullen niet meer verplaatst worden!

   

  Bootkarren moeten gesmeerd, voorzien van werkend dissel en neuswiel, en constructief veilig zijn.

  Het is en blijft de schipper zijn verantwoordelijkheid wanneer er iets afbreekt of schade ontstaat door eigen gebreken aan zijn persoonlijk materiaal  of materiaal geleend van andere leden !
  Orde en overleg zijn belangrijk , daarom : 

 • Op tijd arriveren minstens 2 uur voor de geplande handeling afmelden per telefoon indien men er door heirkracht niet geraakt

 

 • De aanwijzingen van de bovenhalende ploeg opvolgen tijdens het vastmaken ophalen/te water laten.
 • De gebruikte materialen(hoge drukreiniger enz. opruimen en op de juiste plek terug plaatsen na gebruik

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Procedure “BTS” (Procedure Bovenhalen/Te water laten/Stallen)

 

Neem altijd ruim van tevoren contact op met de werf  Ronny Roelands 0495 769 211  werfmeesterburcht@mawbrabo.be   


 Vul het formulier “Bovenhalen/Tewaterlaten/Stallen” in te verkrijgen in het clubhuis of online op de website (zie documenten)
 

· Maak uw bootwagen technisch in orde,(smeren, neuswiel, touwen, veilige staat... bij twijfel, contacteer de werfploeg.

· Bezorg een bewijs van verzekering .
· Na goedkeuring wordt geparafeerd op het aankondigingenbord naast de naam van uw boot.
· Geniet van uw vaar/werkseizoen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BETREFT :  WERFREGLEMENT ART. 4 EN 5.


4- Om veiligheidsredenen en om een eenvoudige controle mogelijk te maken moet bij het verlaten van de onmiddellijke omgeving van het schip de stekker uit het contact genomen worden, zodat het verlengsnoer niet onder spanning blijft staan.
Bij het verlaten van de werf moet tevens de accuschakelaar uitgeschakeld worden en het schip degelijk afgesloten.


5- Er mogen enkel snoeren gebruikt worden, mét aarding, waarvan de geleiders een doormeter hebben van minimaal 3x2.5#, onbeschadigd en waarvan de stekkers en verbindingen behoorlijk geïsoleerd zijn.


In 2016 werden er opmerkingen gemaakt door het 11° Genie betreffende stekkers van onbeheerde boten die in het stopcontact bleven. Nu zijn er weer leden die het werfreglement en de orders van het 11° Genie negeren en die met allerlei redenen hun zin willen doordrijven.
Vergeet niet dat we gasten zijn en dus ook dat wat ons door onze gastheren opgelegd is dienen te respecteren. Vergeet ook niet de voordelen die wij hier gratis dankzij Defensie genieten. De Raad van Bestuur zal alles in het werk stellen dat alle leden van MAW BRABO vzw van deze voordelen kunnen blijven genieten en dat deze door enkele hardlerenden zouden worden afgeschaft.
Vanaf heden zullen ALLE INBREUKEN tegen het werfreglement aan de Raad van Bestuur gemeld worden. Een schriftelijke vermaning zal aan de pleger overgemaakt worden. Bij een tweede inbreuk zal de Raad van Bestuur overgaan tot artikel 12.9 van het Huishoudelijk Reglement.
 
Voor de Raad van Bestuur
 
 Van Overloop Kamiel
Luitenant ter Zee 1e klasse b.d.
Voorzitter MAW BRABO vzw.

 

AANDACHT !

Samen werken, veiligheid en respect, zorgen voor de juiste Clubsfeer.

Las en slijpwerkzaamheden dienen steeds aangevraagd te worden aan de werfmeester of adjunct werfmeester, en kunnen enkel uitgevoerd worden mits de nodige bescherming van de omgeving . 

Bij schade aan derden kan en zal u aansprakelijk gesteld worden, en aub ruim gebruikte zaken en uw afval zelf even op .